Dokumentumok

Cím Dátum
20 éves az EFFC 20 éves az EFFC 2010. november 14.

Az Európai Alapozási Vállalkozók Szövetsége (EFFC) most 20 éves. A különleges születésnapot 2010 októberében ünnepelték a Szövetség Tagjai Németországban (Bensheim), ugyanazon a helyen, ahol a szervezet 20 évvel ezelőtt megalakult. Az ünnepségen Lager István elnök úr is részt vett.

Ezt az eseményt az EFFC egy külön kiadvánnyal ünnepeli, amelyet itt mellékelünk.

Alapozási Vállalkozók Szövetség új Alapszabálya Alapozási Vállalkozók Szövetség új Alapszabálya 2018. január 12.
Az Alapozási Vállalkozók Szövetsége a 2017. február 08.-án tartott közgyűlésen egyhangúan megszavazta a Szövetség új Alapszabályát
AVSZ eredménykimutatás 2016 AVSZ eredménykimutatás 2016 2017. június 15.
AVSZ közhasznuságú melléklet AVSZ közhasznuságú melléklet 2017. június 15.
AVSZ Mérleg 2015 AVSZ Mérleg 2015 2016. július 3.
AVSZ mérleg 2016 AVSZ mérleg 2016 2017. június 15.
Az alapozási vállalkozók minden tőlük telhetőt megtesznek, de a Biztonsági Koordináció még mindig nem megfelelő Az alapozási vállalkozók minden tőlük telhetőt megtesznek, de a Biztonsági Koordináció még mindig nem megfelelő 2012. január 24.
Mellékeljük az EFFC 2011-ben megjelent munkabiztonsági nyilatkozatát
EFFC - 17. FINA úszó-világbajnokság Budapesten EFFC - 17. FINA úszó-világbajnokság Budapesten 2018. március 19.
2017 nyarán tartották meg nagy sikerrel a 17. FINA vízi Világbajnokságot Magyarországon. A versenyek többek között Budapest néhány különleges helyszínén zajlottak le. A magyar mélyépítő cégek jelentős szerepet játszottak a csodálatos sportlétesítmények építésében. A HBM Soletanche Bachy, a BOHN Kft. és a BAUER Magyarország vett részt ezeknek a látványos helyszíneknek az alapozásában, a 12 000 férőhelyű Duna Úszóaréna, a Parlament épülete előtti óriás ugrótorony és a Városligeti-tóban tervezett medencék létrehozásakor. Az EFFC hosszasan számolt be erről az eseményről, aminek a magyar fordítását itt közöljük.
EFFC - Speciális mélyépítési munkák különleges feltételei EFFC - Speciális mélyépítési munkák különleges feltételei 2010. november 15.

(Szöveghű fordítás)

A Megrendelő felelős a következőkben:

1. Engedélyek Minden szükséges engedély, liszensz és hozzájárulás beszerzése, beleértve az úthasználati- és megközelítési jogokat, területhasználati jogot, olyan területek esetén, amely nem a Megrendelő tulajdonát képezi

2. Költségek és díjak Valamennyi díj kiegyenlítése, amely a speciális mélyépítési munkák által, vagy időtartama alatt felléphet

3. Elvégzett munkák védelme A kivitelezett műtárgyak védelme abban az esetben, amikor azokat egy másik cég használatra átveszi, vagy amikor a Vállalkozó a munkaterületről levonult

4. Őrzés munkaterület őrzése, beleértve az irodákat, gépeket, berendezéseket, és építőanyagokat.

5. Kerítés, védőpalánkok Kerítések, palánkok, zaj- és fröcskölés elleni védelem, figyelmeztető biztonsági berendezések, építési táblák, és minden törvényben előírt építési biztonsági intézkedés megtétele, amelyek a munkák, az építkezés, berendezések, anyagok, személyzet, harmadik fél tulajdonának, valamint a nagyközönség megóvására szükségesek.

6. Terület biztosítása Elegendő tér és a munkaterület szabaddá tétele a speciális mélyépítő gépek bevetéséhez. Ezen kívül elegendő hely biztosítása a beszállításokhoz, anyagok tárolásához, továbbá a szomszédos munkák védelméhez és harmadik fél tulajdonának megvédéséhez. A szükséges szabad területek minimális nagysága szerződésben rögzítendő.

7. Munkaszint, felállítási hely Szabad és akadálytalan bejárás biztosítása a megfelelően elkészített, sík, száraz (víztelenített), teherbíró és szilárd munkaszinthez. Ez utóbbi legyen elegendő nagy a munkavégzéshez és az anyagtároláshoz, az esetleges pódiumok, rámpák és állványok esetén is és úgy legyen kialakítva, hogy mozgó gépek és berendezések biztonságban és akadálytalanul tudjanak dolgozni rajta. Ehhez kellően figyelembe kell venni a gépek és berendezések súlyát.

8. Bejáróút Biztonságos bejáróút előállítása, fenntartása és karbantartása oly módon, hogy bejárást biztosítson a főútról a munkaterületre és a tároló helyekhez, valamennyi építéshelyi szállítmány számára. Időjárást bíró utak biztosítása a munkaterület és a tároló helyek között, a mozgó gépek és berendezések biztonságos mozogása céljából. Utak, rámpák legnagyobb hajlása az 1:10 arányt ne lépje túl.

9. Felszíni víz, talajvíz Szükséges szivattyúzás és vízelvezetés biztosítása, a munkaterület minden felszíni, vagy más víztől, ill. a munkálatokból eredő kifúrt zagytól, iszaptól való mentességének biztosítására.

10. Irodák és tároló helyek Megfelelő szilárd, száraz, és jól használható munkafelület biztosítása (majd későbbi elbontása), oly módon előkészítve és karbantartva, hogy a gépek biztonságos elérhetősége és a munkálatok biztonságos elvégzése lehetséges legyen. A munkaterületen elegendő hely álljon rendelkezésre gépek, szerszámok, anyagok, raktárak elhelyezésére és betonacél armatúrák, horgonyok gyártása, tárolása számára.

11. Veszélyes anyagok Vonatkozó előírások szerinti tárolóhelyek biztosítása gázolaj, gázpalack, robbanóanyag, gyúlékony, vagy más veszélyes anyag elhelyezésére.

12. Telekom Munkahelyi telefon és fax berendezés biztosítása

13. Egészség és munkavédelem Törvényben előírt szociális helyiségek és berendezések biztosítása, amelyek megfelelnek a Hatóságok által kiadott előírásoknak és amelyek használhatók a speciális mélyépítési munkák során.

14. Életmentő berendezések Jól működő és megfelelő életmentő berendezések állandó biztosítása és karbantartása folyamatosan, mentőcsónakot és csónakőrt beleértve, ahol szükséges

15. Építéshelyi világítás A munkaszintek kielégítő megvilágításáról gondoskodni kell, úgy, hogy a munkahely biztonságos megközelítése (be- és lejáratok) és a speciális mélyépítési munkák biztonságos elvégzése biztosítva legyen.

16. Építési víz Ivóvíz csatlakozási helyek biztosítása a munkaterületen, a tárolási és az előkészítő helyeken, megfelelő nyomással és vízhozammal, többek között a következő műveletek elvégzéséhez: fúrás víznyomás alatt, bentonit- és fúróiszap keverése, valamint az építkezés takarítása.

17. Építési áram Elektromos csatlakozási helyek biztosítása az építési helyen és az előkészítő helyeken, megfelelő teljesítménnyel.

18. Forgalomtechnika Közúti-, vasúti- és vízi út kiépítése és/vagy elterelése; a szükséges közlekedési táblák kihelyezése, fenntartása és eltávolítása.

19. Meglévő közművek A meglévő földalatti közművek vagy légi akadályok pontos helyének egyértelmű és valós kitűzése, jelölése vagy feltárása; terv készítése, amelyen ezek helye és szintje az építkezéshez viszonyítva pontosan ábrázolásra kerül, amennyiben ezek érintik a speciális mélyépítési munkákat. Ezen vezetékek védelme, kiváltása, vagy eltávolítása, a speciális mélyépítési műtárgyon esetleg bekövetkező károk elkerülése céljából. Az összes használaton kívüli csövet vagy vezeték eldugaszolása a célból, hogy beton, injektáló habarcs, vagy fúrózagy ne tudjon behatolni az építkezés ideje alatt.

20. Dúcolás / megtámasztás Dúcolás, megtámasztás szükség szerint, beleértve azoknak a dúcoknak, vagy gerendáknak eltávolítását, vagy áthelyezését, amelyek a kivitelezőt zavarnák a munkájában

21. Szomszéd épületek / Berendezések védelme A munkaterület közvetlen közelében lévő szomszédos épületek, vagy érzékeny berendezések védelmének biztosítása

22. Akadályok A speciális mélyépítési munkák megkezdése előtt a légtérben, és/vagy a föld alatt lévő olyan akadályok előzetes eltávolítását kell biztosítani, amelyek befolyásolnák, vagy akadályoznák a kivitelezőt a munkájában, vagy a munka minőségére kihatnának. Ezen túlmenően ugyanígy el kell végezni előzetes földkiemelések, üregek megfelelő anyaggal történő feltöltését, amely anyag a munkákat sem akadályozza, sem károsítja, de a Vállalkozó gépeinek és berendezéseinek állékonyságát biztosítja.

23. Váratlan akadályok Váratlanul felbukkanó akadályok eltávolítása a talajból (beleértve régészeti leleteket) és az ezzel járó költségek megtérítése a Vállalkozó számára, beleértve az állásidőket.

24.Veszélyes hulladékok Intézkedések veszélyes, vagy az egészségre káros anyagok és talajok tárolására, eltávolítására, vagy semlegesítésére.

25. Kitűzés Egyes cölöpök / réspanelek / fúrási pontok pontos helyének egyértelmű és világos kitűzése a szerződés teljes időtartama alatt, és állandó magassági alappontok és a fő tengelyek szolgáltatása. Megrendelő a Vállalkozó számára rendelkezésre bocsátja az ez irányú megfelelő bemérési jegyzőkönyveket.

26. Ellenőrzés A cölöpök / réspanelek, stb. pontos helyének és a visszavésési szintjeiknek ellenőrzése a kivitelezés teljes időtartama alatt azok teljes lezárásáig, és mielőtt a Vállalkozó eltávolítja gépeit az építkezésről.

27. Építőanyagok Amennyiben a szerződés előírja, a beépített anyagok helyszínre való szállítását biztosítja az előírt minőségben és a szükséges mennyiségben úgy, hogy a Vállalkozó munkájában ne következzen be emiatt csúszás.

28. Kitermelt anyagok eltávolítása A kiemelt talaj időben történő eltávolítása és deponálása, beleértve a speciális mélyépítési munkák során keletkező fúróiszapot és fölösleges betont olya módon, hogy a Vállalkozó munkáját ez ne akadályozza. Ez azt is magában foglalhatja, hogy kotrót, rakodót, ill. tgk-t kell a munkaterületen tartani.

29. Kerekek és az utca tisztítása Amennyiben szükséges, szerint kerék- és úttisztító felszerelés biztosítása, kiszolgáló személyzettel

30. Szomszédos épületek állapotfelmérése A speciális mélyépítési munkák megkezdése előtt, ill. befejezése után állapotfelvétel készítése.

EFFC Egészségvédelmi és munkabiztonsági munkacsoport ülése Koppenhága 2010. szept. 10. EFFC Egészségvédelmi és munkabiztonsági munkacsoport ülése Koppenhága 2010. szept. 10. 2011. január 7.

Mellékeljük az EFFC Egészségvédelmi és munkabiztonsági munkacsoport koppenhágai ülésének jegyzőkönyvét.

EFFC Etikai Kódex EFFC Etikai Kódex 2010. november 15.

Az EFFC által megfogalmazott etikai kódex

(fordítás angolból)

Ezt a viselkedési kódexet az EFFC dolgozta ki. Kérjük a tagországok szervezeteitől és tagságuktól ezeknek a szövetségi alapelveknek a betartását és alkalmazását.

Az etikus magatartást nem kényszeríthetjük rá senkire. Azonban törekednünk kell a magas szintű etikai viselkedésre és ezáltal, a munkakörülmények javítására.

A. Alapértékek

A Szövetség vállalja a következőket:

• Egységes fellépést az állami vagy privát megrendelővel szemben

• A ránk vonatkozó törvények és szabványok figyelembevételét

• Nem veszünk részt a közösség kárára előre megállapodott, bebiztosított szerződésekben

• Nem fizetjük le a megrendelőt közvetve vagy közvetlenül egy szerződés megszerzése céljából

• Tisztességes és áttekinthető viselkedést mutatunk egy munka beárazásánál, egy szerződés megfogalmazásánál, egy számla elkészítésénél

• Munkaerőt nem alkalmazunk illegálisan

• Becsületesen tárgyalunk partnereinkkel (alvállalkozókkal, konzorciumi partnerekkel) és konkurenseinkkel

• Az egymás iránti közös bizalom megteremtésére törekszünk

A Szövetség elvárja a partnereitől, hogy:

• Megköveteljék maguktól a magas színvonalú erkölcsi értékrendet és annak betartását

• Elismerjék és elfogadják, hogy egy vállalkozó a minőségi munkájának és az azzal járó kockázatoknak megfelelő haszonnal dolgozzon

B. A Megrendelő elégedettsége

A Szövetség törekvése a következőket biztosítani:

• A Megrendelő szükségleteinek megfelelő munka határidőre történő elkészítése

• Nyíltság és becsületesség a munka minden fázisában

• Megbízható garancia

• Hogy a Megrendelő értékelje: minőségi szolgáltatást vagy létesítményt kapott a vételárért

C. A kivitelezés sikere

A Szövetség törekvése:

• A munkavédelem biztosítása az elsődleges prioritás az építkezésen

• Biztosítani az alkalmazottak továbbképzését minden szinten

• Támogatni az alkalmazottak személyes kezdeményezéseit, amelyekkel a cég ügyeit segítik elő

• Tiszteletben tartani az alkalmazottak személyes jogait, származásuktól, nemzetiségüktől, nemüktől és beosztásuktól függetlenül

D. Környezetvédelem

A Szövetség törekvése a környezetbarát technológiák fejlesztése és alkalmazása a mindennapi gyakorlatban

EFFC Fenntartható fejlődésre vonatkozó irányelvek 2011 EFFC Fenntartható fejlődésre vonatkozó irányelvek 2011 2010. november 6.

(Szöveghű fordítás)

1. Bevezetés

A fenntartható fejlődés a jelen igényeit oly módon teljesítő fejlődés, amely nem akadályozza a jövő generáció szükségleteinek kielégítését. (1)

A Vállalatok egy olyan mindjobban összetett és globális rendszernek a részesei, amelyet egyrészt igénybe vesznek, és azt befolyásolják is. A fenntartható fejlődés kihívást jelent a vállalatok klasszikus gondolkodásmódjával szemben. Teljesítményüket nemcsak azon szolgáltatás, termelés és haszon alapján lehet értékelni, amelyet megteremtenek, hanem annak a befolyásnak alapján is, amelyet az emberiség és a társadalom jólétére valamint a minket körülvevő környezetre gyakorolnak.

Az EFFC a következőkben határozza meg a fenntartható fejlődést:

Egészséges és takarékos környezet fenntartása; a természeti kincsek megfontolt felhasználása; olyan társadalmi fejlődés, ami figyelembe veszi az összes nép szükségleteit; a környezet valós védelme

Az európai építőipar (2):

• a Bruttó Hazai Termék (GDP) közel 10%-át teszi ki

• 14 millió alkalmazottal, 7,2%-os foglalkoztatással Európa legnagyobb munkaadója

• Európa egyik legnagyobb hulladék termelője, e hulladék nagy része újra hasznosítható

Ezen felül, az építőipari tevékenység termeli az összes üvegháztartást károsító gázok egyharmadát, és ugyancsak az építőipari tevékenység használja fel a föld nyersanyagkészletének az 50%-át.

Az EFFC Tagok minden tekintetben elismerik: ahhoz hogy üzleti tevékenységük valóban megfelelő legyen, működésükben mély változásokra van szükség. Az átalakulásra minden szinten szükség van, vállalati és személyes szinten is. Minden Tagvállalat elkötelezi magát a jelen alapszabály elveinek megvalósítására.

2. Alapelvek

• A fenntarthatóság figyelembe vétele és elősegítése a társadalom széles körében, a gazdasági és környezeti rendszerben, és a speciális mélyépítés összes területén

Környezet

• Olyan alternatív megoldások és lehetőségek megalkotása, amelyek pozitív hatással vannak a környezetre

• Intézkedések és módszerek alkalmazása a hátrányos környezeti hatások elkerülése végett

Szociális felelősség

• Az összes olyan – környezetterhelést csökkentő - eszköz beszerzése, amelyre a speciális mélyépítés érdekcsoportjainak a termelés eredményes elvégzéséhez, a jólét megteremtéséhez és mindannyiunk jó életminőségéhez van szüksége

• Munkabiztonság, egészségbiztosítás és jólét megteremtése, egybekötve a speciális mélyépítésben dolgozók személyes elkötelezettségének fejlesztésével

Piac

• Tisztességes üzleti etika alkalmazása az EFFC etikai kódex széleskörű bevezetésével

• Társadalmi és környezetvédelmi szempontból is elfogadható, versenyképes magatartás támogatása

3. EFFC Kötelezettségei

• Tagok támogatása a fenntartható fejlődés irányelveinek alkalmazásában és a rendszer kialakításában

• Eszközök létrehozása, amelyek segítik a mélyépítés területén a Tagvállalatokat a környezetvédelmi döntéshozatalban

• A Tagok fejlődésének rendszeres felülvizsgálata a fenntartható fejlődésre vonatkozó kérdésekben

______________________________________

(1) Brundtland G.H., Our Common Future, World Commission on Environment and Development, 1987

(2) FIEC Principles for Sustainability, Brussels, 2005

FÜGGELÉK

Ebben a függelékben minden fejezetnél olyan példák találhatók, amelyek segíthetik a vállalatokat a saját fenntartható fejlődés irányelveinek kidolgozásában

A. Környezetvédelem

A.1 Szennyezés és káros anyag kibocsátás

• A felszíni és felszín alatti vizek szennyeződésének és károsodásának elkerülése

• Talajszennyeződés elkerülése és a szennyezett hulladék keletkezésének megakadályozása

• Biológiailag lebomló olaj és üzemanyag használata

• A gépek rendszeres karbantartása, szervizelése a káros anyag kibocsátás csökkentése érdekében

• Nitrogén-oxid szűrő és részecskeszűrő használata minden gépen

• Por, zaj és vibrálás minimálisra csökkentése a munkaterületen

• A lehető legkisebb környezetterheléssel járó szállítási megoldás használata

• Minden anyagbeszerzésénél / erőforrás-beszerzésnél / vásárlásnál az ökológiai szempont betartása => a „bölcsőtől a sírig”

A.2 Anyagok

• Energiatakarékos anyagok használata

• Energiatakarékos gépek használata

• Gazdaságos vízhasználat

• Amikor csak lehet természetes, nem mérgező nyersanyag használata, ökológiai eljárással megszerzett újrahasznosítható erőforrásból

A.3 Hulladék újrahasznosítása

• Elsősorban újrahasznosított anyagok használata

• Kitermelt talajmennyiség minimálisra csökkentése és újrahasznosítása

• Hulladékmennyiség minimálisra csökkentése

A.4 Munkafolyamat

• Munkavégzés környezetirányítási rendszerben az ISO 14001 szerint

• Létesítmények életciklusának költségcsökkentése

• Létező alapozások hasznosításának előnyben részesítése

• Kutatások fejlesztése a tevékenység során keletkező újra nem hasznosítható anyagok használatának csökkentésére

• A fenntartható fejlődés gyakorlati alkalmazásának elősegítése a speciális mélyépítésben és az építőiparban

• Kutatás-fejlesztés elősegítése a speciális mélyépítésben a geotermikus berendezések használatához

• Stratégiai ütemterv kidolgozása az összes potenciálisan veszélyes anyag használatának megszüntetésére a mélyépítésben, és az építkezések során keletkező hulladékokban

• Stratégiai ütemterv kidolgozása az összes potenciálisan veszélyes anyag megszüntetésére a speciális mélyépítés végleges vagy hosszú élettartamú létesítményeiben

• Más fenntartható fejlődésre vonatkozó fejlesztés támogatása

A.5 Irodák és épületek

• Világítás és elektromos készülékek kikapcsolása (kerüljük a készenléti üzemmódot)

• Kerüljük az utazást, használjuk a telefont, vagy videó-konferenciát

• Használjunk energiagazdaságos készülékeket

• Kannák, üvegek, műanyag és papír anyagok újra feldolgozása

• Mobil telefonok, nyomtató patronok műszaki felszerelések újra feldolgozása

• Papírhasználat elkerülése

• Energia-hatékony irodaházak, raktárak és ideiglenes szálláshelyek építése

B. Szociális felelősség

B.1 Részvényesek és más pénzügyi partnerek

• Megfelelő pénzügyi megtérülés biztosítása a további folyamatos beruházások érdekében

• Átláthatóság a természetbeni juttatásoknál

B.2 Megrendelők, üzleti partnerek

• Versenyképes minőségi és hibátlan áruk termelése

• Tisztességes kapcsolatok kialakítása és fejlesztése a megrendelőkkel

• Teljes együttműködés a megrendelőkkel és más érdekcsoportokkal a fenntartható fejlődés kialakítása és alkalmazása érdekében

B.3 Alkalmazottak

• Biztonságos munkahely kialakítása minden alkalmazott számára

• Egészség- és biztonságvédelmi rendszer szigorú bevezetése alkalmazottak, látogatók és beszállítók számára

• Tisztességes és becsületes foglalkoztatási és bérezési szabályok alkalmazása

• Az alkalmazottak teljesítőképességének növelése folyamatos oktatással, a szakértelem és szaktudás fejlesztésével

• Diszkrimináció kerülése munkaerő-toborzásnál, továbbképzésnél, előmenetelnél és előléptetésnél

• Az alkalmazottak elkötelezettségének gondozása és bátorítása

• Az összes alkalmazott továbbképzése a fenntartható fejlődés kérdéseiben

• Optimális munkavégzési módszerek biztosítása

• Megfelelően rugalmas munkaviszony lehetőségének biztosítása

• Felesleges utazások megszüntetése

• Tömegközlekedés igénybe vétele személygépkocsik és repülők helyett

B.4 Beszállítók

• Beszállítók kötelezése a fenntartható fejlődés elveinek alkalmazására. Partneri viszony kialakítása velük a fenntartható fejlődés elveinek tényleges és észszerű bevezetésére

• Ellenőrző rendszer létrehozása a közös célok biztosítására

• Tisztességes szerződéses feltételek alkalmazása és azok tiszteletben tartása

• A termék-előállításhoz felhasznált energiamennyiség figyelembe vétele a „zöld” beszállítóknál

• Vásárlás olyan vállalatoktól, akik kezelik és csökkentik a káros anyagok kibocsátását

C. Piac

EFFC/DFI Kivitelezési útmutató a mélyépítésben használatos betonozáshoz EFFC/DFI Kivitelezési útmutató a mélyépítésben használatos betonozáshoz 2016. november 29.

Szövetségünknek alapításától kezdve fontos célkitűzése a magyarországi mélyépítési tevékenység minőségét az európai színvonalra emelni.

Ezért nagy örömünkre szolgál, hogy a legújabb, a mélyépítésben használatos beton technológiával foglalkozó EFFC/DFI kutatás anyagának magyar kiadványát közzétehetjük. (Az anyag honlapunkról letölthető.)

Örömünkre szolgál, hogy ezzel a mindennapi munkájukat segíthetjük, és kérjük Önöket, hogy az Önök által szükségesnek ítélt körben terjesszék tovább.

Langer István / Elnök

Együttműködési Megállapodás a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával Együttműködési Megállapodás a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamarával 2020. április 28.

Az együttműködés célja, hogy a műszaki-mérnöki szakterületek a jelenleginél hatékonyabban érvényesítsék a mélyépítés érdekeit. A Megállapodás jó keretet nyújt a szakszerű és a megbízható mélyépítési tevékenység értékeinek fejlesztésére.

Eredménykimutatás 2015 Eredménykimutatás 2015 2016. július 3.
Közhasznoságú Melléklet 2015 Közhasznoságú Melléklet 2015 2016. július 3.
Közhasznúsági Melléklet 2012 Közhasznúsági Melléklet 2012 2015. október 10.
Közhasznúsági Melléklet 2013 Közhasznúsági Melléklet 2013 2015. október 10.
Közhasznúsági Melléklet 2014 Közhasznúsági Melléklet 2014 2015. október 10.
Mérleg és Eredménykimutatás 2012 Mérleg és Eredménykimutatás 2012 2015. október 10.
Mérleg és Eredménykimutatás 2013 Mérleg és Eredménykimutatás 2013 2015. október 10.
Mérleg és Eredménykimutatás 2014 Mérleg és Eredménykimutatás 2014 2015. október 10.
Munkabiztonsági kódex Munkabiztonsági kódex 2010. november 15.

Az EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági kódexe

Az EFFC kiemelt céljának tekinti a legmagasabb szintű biztonsági szabványoknak való megfelelést. Ennek elérése érdekében az egyesület tagjai az alábbiakat fogadták el.

Kiemelt célok

Az EFFC egy sor kiemelt célt rögzített, melyek célja a biztonság színvonalának a fokozása az EFFC teljes tagságának a támogatására támaszkodva. Ezek a kiemelt célok az EFFC Etikai Kódexének mintegy kiegészítő részeként értendőek.

• A munkabalesetek, és egészségkárosodások elkerülhetőek.

• A személyi sérüléseket, munkaképesség csökkenéseket és harmadik személynek okozott dologi károkat mindenkor el kell kerülni.

• Azon körülmények, melyek az egészségre és a biztonságra veszélyt jelentenek, elfogadhatatlanok és ezeket ellenőrző intézkedésekkel elfogadható szintre kell csökkenteni.

• Minden tagvállalat menedzsmentje a felelős az EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Kódexének a végrehajtásáért, betartásáért.

• A folyamatos és rendszeres javulás minden tagvállalat egészségvédelmi és munkabiztonsági rendszerének alapvető elemét kell, hogy képezze.

• Az EFFC tagok munkavállalói nem adhatnak nem-biztonságos utasításokat és visszautasítják mások nem-biztonságos utasításainak a végrehajtását.

EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Kódex

Amellett, hogy eleget tesznek a jogszabályi követelményeknek az EFFC tagjai arra törekednek, hogy munkájukat oly módon végezzék, hogy azzal:

• Megakadályozzák a személyi sérülést és megvédjék az egészséget;

• megakadályozzák a környezet mindennemű károsodását.

Minden vállalat felelős a biztonságos munkakörnyezet megteremtésében. Minden alkalmazottnak közvetlen felelőssége van ezen célok elérésében. Követelmény a jó együttműködés és a folyamatos elkötelezettség.

Hatékony Egészségvédelmi és Munkabiztonság Menedzsment

Az EFFC Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Munkacsoportja 10 alappillért rögzített, melyeket a legfontosabbnak tart a hatékony Egészségvédelmi és Munkabiztonsági rendszer kiépítésében és hatékony működtetésben.

1. Elkötelezettség

Az ügyvezetésnek és projektvezetésnek elkötelezettnek kell lennie az egészségvédelem és munkabiztonság ügye iránt és önálló, aktív intézkedéseket kell rendelkezésre bocsájtania minden egészségvédelmi és munkabiztonsági vonatkozásban.

Minden alkalmazottnak meg kell értenie, hogy a vállalat a biztonságos munkavégzés elkötelezettje.

2. Egészségvédelmi és Munkabiztonsági Rendszer

Az egészségvédelmi és munkabiztonsági rendszer elemeit és követelményeit a vállalat valamennyi alkalmazottjának világosan el kell magyarázni.

3. Megfelelő munkahelyi biztonsági felügyelet/menedzsment

Beleértve:-

• A munkahelyi potenciális és speciális veszélyforrások beazonosítása

• Intézkedés a kockázatok elviselhető szintre történő csökkentésére.

4. Biztonsági koordináció, szervezés

Beleértve:

• A biztonságot érintő felelősségek egyértelmű tisztázása a szervezeten belül

• A biztonságra vonatkozó egyénenkénti felelősség tudatos felismerése

5. Munkabiztonsági képzés, oktatás

Beleértve:-

• Minden új dolgozó bevezető oktatása

• Építkezésenként, a kezdéskor helyszíni (projektre és kockázatokra vonatkozó) és új munkaerő belépésekor a belépés pillanatában

• Szabályozott oktatás az építkezésen speciális kockázatokra vonatkoztatva

• Minden napirendben szerepeljen a munkabiztonság napirendi pontként

6. A dolgozók részvétele és bevonása

• A biztonságos munkafolyamatok nyilvánvalóan, egyértelműen legyenek megfogalmazva

• Felügyelők biztosítsák a folyamatok helyes és megfelelő alkalmazását

7. Az alvállalkozók kezelése

Az alvállalkozókra is ki kell terjeszteni a megbízó biztonsági szabványait és eljárásait

8. Felügyelet és elemzés

Beleértve:-

• Minden baleset és rendkívüli esemény kivizsgálását, hogy megértsük az okát

• Munkafolyamat és egyéb biztonsági intézkedés (pl. egyéni védőfelszerelés, megfelelő eszközök) életbe léptetése, azért, hogy megelőzzük a további előfordulásokat

• Folyamatos felügyelet, jelentés, elemzés minden balestről, majdnem balesetről

• Rendszeres biztonságtechnikai felülvizsgálatok

9. Dolgozói részvétel

• A pozitív hozzáállást a biztonságos munkavégzéshez minden munkaerőnél ösztönözni kell

• A megfelelő elismerés és kollektív jutalom segíthet

10. Rendszerek és szabványok:

Legyenek rendszeresítve:

• Szervezett felszerelés

• Szabványosított munkafolyamatok

• Szabványosított utasítások, kezelői utasítások

• Szabványosított karbantartási utasítások gépekre, szerszámokra